E-parduotuvės darbo taisyklės

1. BENDROS NUOSTATOS
1. The rules of www.bntekstile.lt online store (hereinafter "the Store") (hereinafter "the Rules") shall be applicable to Customers placing orders in www.bntekstile.lt Store.
2. www.bntekstile.lt shall have the right to change the Rules of the Store. The Rules applicable at the moment of placement of an order (provided in the order) shall apply to Customers buying in the Store.
1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir IĮ „BN Tekstilė“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 149556690, PVM mokėtojo kodas LT495566917, buveinės  adresas Jotvingių g. 15, Alytus).
1.4. Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Tęsti“ patvirtina, kad jis susipažino su Taisyklėmis, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.
1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. PRIVATUMO POLITIKA
2.1. Klientui užsakant prekes registracija būtina, nes jos metu pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys. Asmeniniai kliento duomenys bus tvarkomi, naudojami ir saugomi LR įstatymų, ES direktyvų bei IĮ „BN Tekstilė“ tisyklių numatyta tvarka (žr. „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės IĮ „BN Tekstilė“ internetiniame puslapyje“ ).
2.2. Kliento registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
2.3. Registruodamasis Klientas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai 2.4. Užsiregistruodamas arba vykdydamas užsakymą Klientas patvirtina, jog yra pilnametis ir turi teisę pirkti Parduotuvėje.
2.5. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat, baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima, bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.
2.6. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Parduotuvėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainiukai“ (ang. „cookies“) . „Sausainiukai“ – tai duomenys, perduodami iš Parduotuvės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. „Sausainiukų“, naudojamų Parduotuvėje, priėmimas nesuteikia Administratoriui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Administratorius naudojasi „sausainukais“, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Administratoriui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima „sausainiukus“ pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti „sausainiukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Parduotuvės Paslaugos gali neveikti.
2.7. Administratorius turi teisę, bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

3. SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą ir pasirinkti apmokėjimo būdą“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekės priimti.
3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS
4.1. Kiekvienos prekės savybės pateikiamos prie atitinkamos prekės
4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
4.3. Parduotuvė pasilieka teisę, bet kuriuo momentu keisti prekių asortimentą ir kainas.
4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai realybėje ir nuotraukoje gali skirtis, dėl naudojamo  ekrano  ypatybių ir (ar) nustatymų, ar dėl pasirinkto apšvietimo fotografuojant.
4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Jis įskaičiuojamas klientui pildant užsakymą, pasirinkus patogiausią prekių pristatymo būdą.

5. ATSISKAITYMAS
5.1. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje arba pasirenkamas kitas mokėjimo būdas (grynais arba mokėjimo kortele, atsiimant prekes). IĮ „BN Tekstilė“ atsiskaitomoji sąskaita LT557300010002204458, SWEDBANK arba atsiskaitomąją sąskaitą LT317290000002468212 AB Citadelė bankas.
5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą. Negavus apmokėjimo per 3 darbo dienas, užsakymą Pardavėjas anuliuoja.
5.3.2. Grynaisiais arba banko kortele, atsiimant prekes iš IĮ „BN Tekstilė“ salonų (Žirmūnų 70, Vilnius arba Jotvingių g. 15, Alytus)
5.3.3. Grynaisiais pinigais prekes atvežusiam kurjeriui. Tada taikoma 1,5 Eur priemoką, kuri priskaičiuojama formuojant užsakymą. Pardavėjas pasilieka teisę priemokos dydį keisti.
5.4. Atsiskaitant už prekes „Pavedimu“, Klientas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške.
Pardavėjas pateikia visą reikalingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsakytas prekes. Bet Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, per kuriuos buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Pardavėjui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis  2001-08-17 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“  bei 2001-06-29 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklėmis“.
6.2. Kokybiški audiniai, nekeičiami. Tai numato 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintų „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punktas.
6.3. Kitos prekės, nepatenkančios į negrąžinamu ir nekeičiamų prekių sąrašą, grąžinamos arba keičiamos pagal 2001-06-29 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintas „Daiktų gražinimo ir keitimo taisykles“, kurios numato:
* Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
* pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
* atitinkamai sumažinti prekės kainą;
* per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
* atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
* vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
* Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.
* Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).
* Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 4 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
* Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
* Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių reikalavimų, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.
* Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
* Pardavėjas ir/ar pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.
* Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir pirkėjo namuose.
* Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
* Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.
* Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
* Prekės, nurodytos šių taisyklių 14 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
* Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 14 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
* Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas kurjerių tarnyba „Venipak“ arba Pirkėjas atsiima pats.
7.2. Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 3-5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, o Latvijoje ir Estijoje per 4-6 darbo dienas. Kai kurių prekių pristatymo terminas ilgesnis – jis nurodytas prekės aprašyme. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.
7.3. Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje teritorijoje nuo pirmadienio iki penktadienio.
7.4. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Administratoriui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.
7.5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, kai kurjeris neturi galimybių pristatyti prekių arba Klientas nepriima prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą
7.6. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio patektame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.
7.7. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi telefonu +370 82 82285. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.Pardavėjas, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
7.8. Administratorius suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš kitų šalių. Tuo atveju Administratorius prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Visi užsakymai, kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu: marketing@bntekstile.lt